Проблеми етномузикології

Засновник і видавець: Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
Україна, Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ, No2990 від 11.03.1997

Згідно з постановою МОН України від 29 грудня 2014 р. за No1528, збірник наукових праць «Проблеми етномузикології» внесено до переліку наукових фахових видань України в галузі мистецтвознавства.


Зображення домашньої сторінки журналу

Том 13 (2018)


Обкладинка