Головна

ПРОБЛЕМИ ЕТНОМУЗИКОЛОГІЇ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Науковий журнал засновано у 1998 році. Виходить 1 раз на рік.

ISSN 2522-4212 (print) ISSN 2522-4220 (online)

Засновник: Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Видавець: Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ, No2990 від 11.03.1997

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №886 від 02.07.2020)
«ПРОБЛЕМИ ЕТНОМУЗИКОЛОГІЇ» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» в галузі культурології та мистецтвознавства.

Науковий журнал присвячений питанням етномузикології, музичної діалектології, ареалогії тощо. Видання адресоване мистецтвознавцям та широкому колу шанувальників музичного мистецтва.

Збірник наукових праць «Проблеми етномузикології» зареєстровано і проіндексовано в українських та міжнародних наукометричних базах даних: Google Scholar, «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України Імені В. І. Вернадського, Bielefeld Academic Search Engine (Base), Citefactor, Worldcat, Crossref.

Електронна версія розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.