Веснянки Звенигородщини: етнографія, типологія, географія

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31318/2522-4212.2022.17.270936

Ключові слова:

український музичний фольклор, весняні обряди та пісні, Звенигородщина, правобережна Черкащина, Середня Наддніпрянщина, Східне Поділля, ритмоструктурна типологія, мелогеографія

Анотація

Історична Звенигородщина – локальна традиція в центрі України, яка охоплює нинішній Звенигородський та частини сусідніх районів правобережної частини сучасної Черкаської області. Авторка досліджує цей терен майже 20 років. Весняна обрядова пісенність у цій традиції наразі є реліктовим явищем, тому кожна зафіксована одиниця (пісня, текст, опис обряду чи бодай згадка про їх колишнє побутування) сприймається дослідником як величезна знахідка.

У cхідноподільській частині Черкащини (на землях історичної Уманщини) ще донедавна можна було почути розповіді про обряди та пісні весняного циклу. Натомість у наддніпрянських селах (окрім Надтясминня) весняні наспіви відсутні (за одиничними винятками). Тому знайдені нами матеріали дозволяють трактувати територію Звенигородщини як східну межу побутування весняної обрядової пісенності Поділля та водночас як перехідну зону між Поділлям та Наддніпрянщиною, що увібрала музичностилістичні риси обох етнографічних регіонів.

У найповнішому зібранні календарної та родинної обрядовості черкаського правобережжя початку ХХ століття – монографії «Звенигородщина» Агатангела Кримського, окрім докладного опису звичаїв, обрядів та коментарів до них, міститься понад 40 текстів весняних хороводів, ігор, що мають пісенний компонент і власне пісень, а також постові «вірші» – христування, виконувані під час обходу дворів дітьми та молоддю на Великдень. До цього базового фонду додалися зразки весняних обрядових жанрів, опубліковані в музично-етнографічних виданнях різних років, та окремі твори, що вціліли на початок ХХІ століття й були записані авторкою.

Весняні хороводи починають водити та співати від Великодня, та є свідчення й про те, що це робилося ще раніше, під час Посту, що відповідає старовинному призначенню весняних пісень.

Найбільша частка місцевого весняного репертуару припадає на хороводні та ігрові веснянки: «Шум», «Кривий танець», «Мак», «Зайчик», «Просо», «Подоляночка», «Вербовая кладочка», «Туман» тощо.

Серед жанрів весняного обрядового співу трапляються поодинокі зразки ранньовесняних закличок («Ой весна, весна, весняночка»), група ліричних веснянок (за Є. Єфремовим – «величальних», наприклад, «Ой у правую середу» та ін.) та ліричних пісень, умовно приурочених до весняного сезону.

Призбирані та проаналізовані музично-етнографічні дані лягли в основу типологічної карти, що дозволяють зробити важливі висновки щодо географічного поширення весняних мелотипів на Звенигородщині.

Посилання

Dubravin, V. (Ed.). (2005). Pisni Shevchenkovoho krayu (Khrystynivka Cherkaskoyi oblasti) [Songs from Shevchenko Region (Khrystynivka, Cherkasy Region)]. Nizhyn: NDU M. Gogol Publishers. 208 p. [in Ukrainian].

Ivanytskyi, А. (Ed.). (2016). Rehionalno-zhanrova antolohiya ukrayinskoho muzychnoho folklore [Regional-Genre Anthology of Ukrainian Musical Folklore]. Vol. 1: Obryadovyi muzychnyi folklor Serednioyi Naddnipryanshchyny [Ritual Musical Folklore from Middle Naddnipryanshchyna]. Kyiv: M. T. Rylskyi IMFE, NAN Ukraine. 364 p. [in Ukrainian].

Kvitka, K. (2005а). Ukrayinski narodni melodiyi. Chastyna 1: zbirnyk: naukove vydannia [Ukrainian Folk Melodies. Part 1. Collection: Science Edition]. Kyiv: PoligrafConsulting. 480 p. [in Ukrainian].

Kvitka, K. (2005b). Ukrayinski narodni melodiyi [Ukrainian Folk Melodies]. Part 2. Kyiv: PoligrafKonsalting. 383 p. [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2020a). Obriadovi melodii ukraintsiv u konteksti sloviano-baltskoho rannotradytsiinoho melomasyvu: typolohiia i heohrafiia [Ritual Melodies of the Ukrainians in the Context of the Slavic-Baltic Early-Traditional Melomassive: Typology and Geography]. Vol. 1: Monograph. Vol. 2: Atlas. Kyiv. [in Ukrainian].

Kopyl, S. (1991). Kalendarnaya pesennost Umanshchiny: Dinamika stanovleniya tradicyi: diplomnaya rabota [Calendar Folk Singing Tradition from Uman Region: Dynamics of Tradition Appearance]. [Diploma Work]. Kyiv State Conservatory. Кiev. 95 p. [in Russian].

Koropnichenko, H. (2019). Strukturno-heohrafichna kharakterystyka vesnyanykh naspiviv Kyivshchyny v konteksti vyvchennya perekhidnykh zon. 1. Rytmoformuly stabilnoho sylabochyslennya [Structure-Geographic Peculiarities of Spring-Time Ritual Folk Songs from Kyiv Region in the Context of Cross-Border Area Zones Research. 1. Rhythmic Formulas of Stabile Syllable Constructions]. Problemy etnomuzykolohiyi [Problems of Music Ethnology]. Iss. 14, 141–152. Kyiv. [in Ukrainian].

Krymskyi, А. (2009). Zvenyhorodshchyna. Shevchenkova batkivshchyna z pohlyadu etnohrafichnoho ta dialektolohichnoho: Vidtvorennya avtorskoho maketu 1930 r. [Zvenyhorodshchyna. Homeland of Shevchenko from the Ethnography and Dialectology Point of View: Reprint of Authors Edition from 1930]. Cherkasy: Vertykal. XVI+438+10 p. [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (2020). Narodni melodii batkivshchyny Tarasa Shevchenka: Melotypolohichna kharakterystyka [Folk Melodies of Taras’ Shevchenko’s Homeland: Melotypologycal Characteristic]. In book: Yu. Rubak, B. Lukaniuk. (Eds.). Narodni spivy Kyrylivky ta Moryntsiv. Zapysy Oleksy Oshurkevycha, transkrybuvannia Mykhaila Myshanycha [Folk songs from Moryntsi and Shevchenkove Villages Recordings by Oleksa Oshurkevych, transcription by Mykhailo Myshanych], pp. 154–170. Lviv: HALYCH-PRES [in Ukrainian].

Oshurkevych, О. (2006). Pisni Shevchenkovoho krayu. Zapysy, vporyadkuvannya i prim. Оleksy Оshurkevycha [Songs from Shevchenko Lands. Recordings, Edition and Remarks by O. Oshurkevych]. Lutsk: Volyn Region Publishers. 484 p. [in Ukrainian].

Оshurkevych, О., Myshanych, М. (2005). Narodnopisenni melodiyi Moryntsiv ta Shevchenkovoho [Folk Songs’ Melodies from Moryntsi and Shevchenkove Villages]. [Manuscript, saved at Archive of Problem Science-Research Laboratory of Musical Ethnology, Lviv M. Lysenko National Academy of Music]. Lviv. [in Ukrainian].

Оshurkevych, О., Myshanych, М. (2020). Narodni spivy Kyrylivky ta Moryntsiv. Zapysy Oleksy Oshurkevycha, transkrybuvannya Mykhayla Myshanycha [Folk Songs from Kyrylivka and Moryntsi. Collected by O. Oshurkevych, Transcription by M. Myshanych]. Lviv: GALYCH-PRESS. 188 p. [in Ukrainian].

Pshenichkina, H. (2015). Vesilni tyrady Pravoberezhnoi Cherkashchyny z 6–7-skladovoiu osnovoiu: osoblyvosti komponuvannia [Wedding tirades from the Right Bank of Cherkasy Region]. Problemy etnomuzykolohiyi [Problems of Music Ethnology]. Iss. 10, 81–103. Kyiv. [in Ukrainian].

Pshenichkina, H. (2016) Tradytsiyni zymovi naspivy Pravoberezhnoi Cherkashchyny: typolohichna I heohrafochna opozytsiia Naddniprianshchyny i Podillia [Traditional Winter-Time Period Melodies from the Right Bank of Cherkasy Region: Typological ang Geographical Opposition of Naddniprianshchyna and Podillia] Problemy etnomuzykolohiyi [Problems of Music Ethnology]. Iss. 11, 62–76. Kyiv. [in Ukrainian].

Pshenichkina, H. (2017). Tradytsiyni zymovi melodiyi u baseini verkhnioyi Samary [Traditional Winter-Time Period Melodies from Upper Samara Basin]. Problemy etnomuzykolohiyi [Problems of Music Ethnology]. Iss. 12, 90–101. Kyiv. [in Ukrainian].

Pshenichkina, H. (2018). «Zvenyhorodshchyna» Ahatanhela Krymskoho ta suchasni doslidzhennya obryadovoyi pisennosti Pravoberezhnoyi Cherkashchyny [«Zvenyhorodshchyna» by A. Krymskyi and Contemporary Research Works on Ritual Folk Songs from Right Bank of Cherkasy Region]. Problemy etnomuzykolohiyi [Problems of Music Ethnology]. Iss. 13, 82–117. Kyiv. [in Ukrainian].

Pshenichkina, H. (2019) Ethnographic Regions in the Territory of Contemporary Cherkasy District by Features of Ritual Folk Songs. Res Humanitariae, 25, 144–156. Klaipėda: Klaipėda University Publishers. [in English].

Pshenichkina, H. (2020) Heohrafichni mezhi rehionalnykh tradytsii muzychnoho folklore na terytorii pravoberezhnoii Cherkashchyny (za naspivamy obriadovykh tsykliv) [Geographical Boundaries of Regional Traditions of Musical Folklore from the Right-Bank Cherkasy Region (by the Melodies of Ritual Folk Songs)]. [Avtofeferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupeniu kandydata mystetstvoznavstva. Spetsialnist 17.00.03 «Muzychne mystetstvо»[Qualifying scientific work on the rights of manuscript. Dissertation for the degree of Candidate of Arts in the specialty «Musical Art»]. Kyiv: Ukrainian National P. Tchaikovsky Academy of Music. [in Ukrainian].

Rybak, Yu. (2016). Lystuvannya Oleksy Oshurkevycha ta Mykhayla Myshanycha shchodo pidhotovky folklornykh zbirnykiv [Remarks by O. Oshurkevych and M. Myshanych concerning Folklore Collections Editorial Preparing Works]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 12, 117–150. Lviv: «Gallic Editorial Society». [in Ukrainian].

Shmyhovskyi, А. (1944). Zbirka pisen z melodiyamy: vesnyanky, kolyadky, vesilni, istorychni, kozatski, chumatski, burlatski, rekrutski, soldatski, pro kokhannya toshcho. Zapysy 1892–1944 rr. [Folk Songs Collection with Melodies: freckle songs, Carols, Wedding, Historical, Cossack, Chumack, Burlack, Recruits, Soldier’s songs, love songs etc.]. [Manuscript, saved at Archive IMFE, fond 14-3, storage unit 2, sheet 1-6]. Kyiv. [in Ukrainian].

Skazhenyk, М. (2006). Vesnyani zaklychky nyzhnioyi Uborti: osoblyvosti formotvorennya [Spring-Time Folklore Calls from Low Ubort Region: Features of Form Construction Process]. Narodoznavchi zoshyty [Folk Science Proceedings], 3–4 (69–70), 493–502. [in Ukrainian].

Skazhenyk, М. (2017). Pesni zaklikaniya vesny na Srednem Poles’ye [Songs for Invitations of the Spring on the Middle Polissya]. Tradicija ir dabartis [Tradition & Contemporarity]. Vol. 12, 169–192. [in Russian]. http://dx.doi.org/10.15181/td.v12i0.1545

Tereshchenko, О. (2014). Velykodnie khrystuvannya z Pidlisnoho: tekst i kontekst [Easter «khrystuvannia» from Podlisne: text and context]. Problemy etnomuzykolohiyi [Problems of Music Ethnology]. Iss. 9, 119–145. Kyiv. [in Ukrainian].

Tereshchenko, О. (2016). Vesnyanky peredstepovoho Pravoberezhzhia [Spring-Time Ritual Folk Songs from Front-of-Steppe RightSide Region]. Kropyvnytskyi: ТОV «Imeks-LTD». 96 p. [in Ukrainian].

Tkachenko, H. (2007). Vesnyanky, kolysanky ta zahadky, zapysani 1920 roku v seli Kyrylivka Hryhoriyem Tkachenkom [Spring-Time Ritual Folk Songs, Swinging Songs and Riddles, Recorded in 1920 in the Village Kyrylivka]. Kyiv: Edition and Polygraph Centre «Kyiv University». 136 p. [in Ukrainian].

Yashchenko, L., Orel, L. (2004). Pisni Cherkashchyny: Dobirka Leopolda Yashchenka [Folk Songs from Cherkasy Region: Collected by L. Yashchenko]. Kyiv: GO «Ivan Gonchar Funds», PP «Vereshchynski». 56 p. [in Ukrainian].

Yefremov, Ye. (2016). Vesnyanky [Spring ritual songs]. In book H. A. Skrypnyk (Ed.). Istoriya ukrayinskoyi muzyky [Hisory of Ukrainian Music]. Vol. 1. Iss. 1: Narodna muzyka [Folk Music], pp. 56–73. Kyiv. [in Ukrainian].

Yefremova, L. (Ed.). (2020). Narodni pisni Cherkashchyny (z kolekciy zbyrachiv folkloru) [Folk Songs from Cherkasy Region (from folklore collectors’ collections)]. NAN Ukraine, M. T. Rylskyi IMFE. Kyiv: Logos. 640 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

Розділ ІІІ. Обрядова мелотворчість: типологія, ареалогія