Мелогеографія наспівів жнивно-дожинкового періоду на західнополісько-німанському пограниччі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219382

Ключові слова:

наспіви жнивно-дожинкового періоду, західнополісько-поніманське етнорегіональне пограниччя, традиційна музична культура Білорусі

Анотація

Предметом вивчення є наспіви жнивно-дожинкового періоду (жнивні, дожинкові, петрівські та сінокісні), зафіксовані на територіях західнополісько-поніманського пограниччя. Джерельною базою є нотні записи з пісенних збірок, архівні експедиційні нотні записи, фонографічні матеріали переважно з архіву кабінету традиційних музичних культур Білоруської державної академії музики, а також польові записи з приватних колекцій.

Мета дослідження – розкрити пісенну традицію жнивно-дожинкового підциклу в її сучасному функціонально-жанровому, структурно-типологічному та мелостильовому наповненні; виявлення мелогеографії наспівів на територіях західнополісько-поніманського пограниччя. Актуальність роботи у комплексному підході до вивчення календарно-обрядових наспівів та виявлення динаміки місцевої жнивної традиції.

У статті задіяно методи: компаративного та структурно-типологічного аналізу, документального картографування та фонетичного транскрибування.

Результати дослідження. На основі аналізу функціонально-жанрових, структурно-типологічних, мелостильових характеристик наспівів жнивно-дожинкового періоду зроблені мелогеографічні висновки. Виділено кілька типів жнивні наспівів, що входять у групу загальнобілоруських жнивних лірико-драматичних монологів-висловлювань, в основі яких лежить жнивна «наспів-формула» (З. Евальд). Серед них виокремлено кілька типів двоядкових (верхня течія р. Ясельда, локус Білого, Споровського і Чорного озер) і трирядкових наспівів (Вигонівське Полісся), заснованих на «виспівуванні» 8-ми або 7-складової норми вірша.

Виділено окремі групи святкових квінтових дожинкових наспівів: (1) з текстовим зачином «Вилітай, перепілко» (локалізовані в басейні р. Лісова), (2) з рефреном «Плён нясём, плён» (окреслюють південну ізомелу наспівів цього типу на західнобілоруських територіях).

Виділено умовно приурочені до жнив і покосу переважно квінтові наспіви, що доповнюють «класичний» жнивний репертуар.

Простежуються локальні особливості жнивно-дожинкових наспівів на західнополіських-поніманському пограниччі; продемонстровано розмаїття їх пісенних типів і різновидів всередині цих типів. Відзначається менша кількісна фіксація жнивного репертуару з «поніманского боку» західнополісько-поніманського пограниччя. На основі зіставлення експедиційних матеріалів різних років яскраво прослідковується як картина поширення жнивно-дожинкових календарно-обрядових наспівів в синхронному зрізі, так і динаміка згасання традиції в діахронному зрізі.

Статтю ілюструють нотні приклади та мелогеографічна карта

Біографія автора

Anastasia Danilovich, Білоруська державна академія музики

Анастасія Даніловіч

Посилання

Basʹko, V., Valodzina, T., Varfalamieyeva, T., Kozienka, M., Kucharonak, T., Smirnova, I., Citou, V. (2008). Tradycyjnaya mastackaya kultura bielarusau [Traditional art culture of the Belarusians]: in 6 parts. Part 4: Brest Polesie [Bresckaje Paliessie]: in 2 books. Book 1. Minsk: Vyshejshaya shkola [in Belarusian].

Danilovich, N. (2013). Kaliandarna-piesiennyya tradycyi viarchoujau raki Sluch [Calendar-song traditions of the upper reaches of the Sluch River]. Navukovyya pracy Bielaruskaj dziarzhaunaj akademii muzyki [Scientific works of the Belarusian State Academy of Music]. Vol. 30, pp. 165–192. Minsk: Bielaruskaya dziarzhaunaya akademiya muzyki [in Belarusian].

Danilovich N. (Ed.) (2015). Kaliandarna-piesiennyya tradycyi zachodniepalieska-paniamonskaha pamiezhzha [The Calendar Song Traditions of the Borderland of Western Polesye and Ponemanie]. Minsk: Bielaruskaya dziarzhaunaya akademiya muzyki, 2015. 2 CD [in Belarusian].

Danilovich A. (2017). Napevy koliadnogo perioda na zapadnopolessko-ponemanskom pograniche [Tunes of the Koliada period of the borderland of the Western Polesie and Ponemanie]. Problemy etnomuzikologii [Problems of Music Ethnology]. Iss. 12, pp. 54–65 + karty A13–A14. Kyiv. [in Russian].

Danilovich, N. (2019). Abradavyya piesiennyya praktyki viesnavoha pieryyadu na zachodniepalieska-paniamonskim pamiezhzhy [Ritual song practices of the spring period of the Borderland of Western Polesye and Ponemanie]. Viesci Bielaruskaj dziaržaŭnaj akademii muzyki [Bulletin of the Belarusian State Academy of Music]. Iss. 34, pp. 39–50. Minsk [in Belarusian].

Evald, Z. (1979). Pesni belorusskogo Polesya [Songs of Belarusian Polesie]. Moskow: Sovetskiy kompozitor [in Russian].

Federowski, M. (1958). Lud białoruski: materyały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1905: w 8 t. T. 5: Pieśni [Belarusian people: materials for Slavic ethnography collected in the years 1877–1905: in 8 vol. Vol. 5: Songs]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe [in Polish].

Lis A., Jalatau V. (Eds.). (1974). Zhniunyya piesni [Harvest songs]. Minsk: Navuka i technika [in Belarusian].

Lukashenko, L. (Ed.). (2006). Tradytsiini pisni ukraintsiv Pivnichnoho Pidliashshia [Traditional songs of Ukrainians of the Northern Podlasie]. Lviv [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2006). Sylabichna model 5+3 u zhnyvnykh naspivakh volynskoho polissia: meloarealohichne doslidzhennia [Syllabic model 5+3 in harvest melodies of the Volyn Polissya: meloareological study]. Visnyk Lvivskoho Universytetu . Seriia filolohichna [Bulletin of Lviv University. The series is philological]. Iss. 37, pp. 300–316. Lviv [in Ukrainian].

Kryvashejcava, K. (2008). Piesienna-abradavaya tradycyya Dniepra-Drucka-Biarezinskaha mizhrechcha [The rite song tradition of the Dniper, Druts and Berezina interfluvial region] (Dissertation of the candidate of art history. 17.00.02). Bielaruskaya dziarzhaunaya akademiya muzyki. Minsk [in Belarusian].

Kutyreva-Chubalya, G. (2009). Belorusskij zhnivnyj napev: arhetipyi, innovatsii, dialekty [Belarusian Harvest Melody: Archetypes, Innovations, Dialects]. Belsko-Byala: ATG [in Russian].

Mozheyko, Z. (1983). Pesni Belorusskogo Polesya [Songs of the Belarusian Polesie]. Iss. 1. Moskow: Sovetskiy kompozitor [in Russian]. Mozheyko, Z. (1985). Kalendarno-pesennaya kultura Belorussiyi: opyit sistemno-tipologicheskogo issledovaniya [Calendarsong Culture of Belarus: the Experience of the Systemic-typological Study]. Minsk: Navuka i tehnika [in Russian].

Mukharinskaya, L. (1977). Belorusskaya narodnaya pesnya. Istoricheskoe razvitiye: Ocherki [Belarusian Folk Song. Historical Development: Essays]. Minsk: Nauka i tehnika [in Russian].

Shyrma, R. (1962). Bielaruskiya narodnyya pesʹni [Belarusian Folk Songs]: in 4 volumes. Vol. 3. Minsk: Dziarzhaunaye vydaviectva BSSR, Redakcyya muzychnay litaratury [in Belarusian].

Szymańska, J. (2012). Polska Pieśń i Muzyka Ludowa — Źródła i Materiały [Polish Folk Song and Music — Sources and Materials]. Vol. 5: Podlasie: in 2 iss.: Iss. 1: Teksty pieśni obrzędowych [Texts of Ritual ongs]. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk [in Polish].

Varfalamieyeva, T. (1998). Piesʹni Bielaruskaha Paniamonnia [Songs of the Belarusian Ponemonie]. Minsk: Bielaruskaya navuka [in Belarusian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-29

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Обрядові пісенні традиції: регіональний ракурс