DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2019.14.183860

Структурно-географічна характеристика весняних наспівів Київщини в контексті вивчення перехідних зон. 1. Ритмоформули стабільного силабочислення

Hanna Koropnichenko

Анотація


Стаття присвячена традиційним весняним наспівам Київщини (в адміністративних межах нинішньої Київської області). У роботі розглядається етнографічний контекст співу веснянок (основні обряди з коментарями інформантів), структурно-типологічні особливості наспівів, їх просторове поширення. Оскільки веснянки становлять об’ємний меломасив (значну кількість жанрових різновидів, ритмоструктур, композицій тощо), було застосовано дещо незвичний підхід до класифікації матеріалу – увагу зосереджено лише на ритмобудовах із стабільним силабочисленням.

У місцевих весняних традиціях побутує 14 таких ритмоструктур, серед них 6 є загальновідомими, решта – такими, що зустрічаються зрідка, а деякі є поодинокими. Виокремлені музично-ритмічні типи демонструють перетини на Київщині кількох регіональних традицій: пари поліських традицій (центральнополіської та східнополіської), яким протиставляються середньонаддніпрянська та східноподільська. Між цими протиставними традиціями виникли перехідні або дифузні зони, що характеризуються співіснуванням різнорегіональних елементів, їх трансформацією, наявністю ареальних пусток.


Ключові слова


весняні наспіви; віршові будови; ритмоформули; пісенні традиції Полісся; Поділля; Наддніпрянщини; перехідні зони

Повний текст:

PDF

Посилання


Gusev, V., Marchenko, Yu., (1987). "Strela" v russko-belarussko-ukrayiinskom pogranyche. (K probleme izucheniya lokalnyh pesennyx tradycyj) ["Arrow" in the Russian-Belorussian-Ukrainian borderland. (To the problem of studying local song traditions)]. Russkyj folklor. Etnograficheskiye istoky folklornyh yavlenyj [Russian folklore: Ethnographic sources of folklore phenomena]. Issue 24., 129–147. Lenyngrad. [in Russian]

Yefremov, Ye. (1997). Rytmostrukturni typy kalendarnyh naspiviv na Kyivskomu Polissi [Rhythm-structural types of calendar chants in Kiev Polissya]. Polissya Ukrayiny. Kyivske Polissya. 1994 [Ukrainian Polissya. Kyiv Polissya]. Vol.1., 245–248. Lviv. [in Ukrainian]

Yefremov, Ye. (2009). Postovi vesnyanky na Kyivskomu Polissi [Fasting spring songs in the Kyiv Polissya]. Problemy etnomuzykologiyi [Problems of music ethnologhy]. Iss.4., 78–96. Kyiv. [in Ukrainian]

Yefremov, (2016). Vesnyanky [Spring ritual songs]. Istoriya ukrayinskoyi muzyky [Hisory of Ukrainian music]. Vol. 1., 56–73. Kyiv. [in Ukrainian]

Yefremova, (1990). Ukrayinski narodni pisni v zapysah M. V. Lysenka [Ukrainian folk songs. Recordered by M.V. Lysenko].Vol.1. Kyiv. [in Ukrainian]

Ivanytskyj, A. (1990). Ukrayinska narodna muzychna tvorchist [Ukrainian folk music]. Kyiv, 84.

Kvitka, K. (1917). Narodni melodiyi z golosu Lesi Ukrayinky zapysav i uporyadyv Klyment Kvitka [Folk melodies from the Lesya Ukrainka’s voice recorded and arranged Klyment Kvitka]. Kyiv.

Kvitka, K. (1922). Ukrayinski narodni melodiyi. Zibrav Klyment Kvitka [Ukrainian folk melodies. Collected by Klyment Kvitka]. Kyiv. [in Ukrainian]

Klymenko, H. (2016). Ukrayinska zymova makroarealogiya v konteksti slovyano-baltskogo rannotradycijnogo melomasyvu (SBRM). Chastyna 1 [Ukrainian winter macroareology in the context of Slavic-Baltic Early Traditional Melomass (SBRM). Part 1]. Problemy etnomuzykologiyi [Problems of music ethnologhy]. Iss. 11, 15–20, maps A8, A10–12. Kyiv.[in Ukrainian]

Koropychenko, H. (1998). Perehidna zona yak obyekt melogeografiyi (za materialamy vesilnyh naspiviv mezhyrichchya Tetereva ta Irpenya) [Transition zone as an object of melogeography (based on the wedding chants of the Teterev and Irpen rivers)]. Problemy etnomuzykologiyi [Problems of music ethnologhy]. Iss.1,137–166. Kyiv. [in Ukrainian]

Koropnychenko, H. (1996). Do pytannya pro pivdenni kordony Kyivskogo Polissya. (Za materialamy` kalendarnoyi tradyciyi mezhyrichchya Tetereva ta Irpenya) [On the question of the southern borders of the Kiev Polesie. (Based on the calendar tradition of the Teterev and Irpen rivers)]. Polissya: mova, kultura, istoriya. Materialy mizhnarodnoyi konferenciyi [Polesie: language, culture, history. Proceedings of the international conference], pp. 428–437. Kyiv. [in Ukrainian]

Koropnychenko, H., Klymenko, I. (1995). Pro odyn typ zhnyvnyh melodij [About one type of harvest tunes.]. Zbirnyk naukovyh ta naukovo-metodychnyh pracz kafedry folkloru ta etnografiyi [Collection of scientific and methodological works of the Department of Folklore and Ethnography]. KDIK, 31–51 Kyiv. [in Ukrainian]

Koropnichenko, H. (2004). Rannya liryka Kyivshhyny pryurochena do zhnyv [The early lyrics of the Kyiv region are dated to the harvest]. Problemy etnomuzykologiyi [Problems of music ethnologhy]. Iss.2, 166–191. Kyiv. [in Ukrainian]

Koropnichenko, H. (2009). Tradycijni kolyadni naspivy Kyiivshhyny v konteksti doslidzhennya perexidny`x zon [Traditional winter ritual songs in the context of the study of transition zones]. Problemy etnomuzykologiyi [Problems of music ethnologhy]. Iss.4, 132–153. Kyiv [in Ukrainian]

Koropnichenko, H. (2014). Pisni vesnyano-litnogo cyklu na Kyivshhyni: arealne rozdorizhzhya [Songs of the spring-summer cycle in the Kyiv region: areal crossroads]. Problemy etnomuzykologiyi [Problems of music ethnologhy]. Iss.9, 39–63. Kyiv. [in Ukrainian]

Koropnichenko, H. (2017). Tradycijni novorichni naspivy Kyivshhyny v konteksti vyvchennya perexidnyh zon [Traditional New Year's Songs of Kyiv Region in the Context of Studying Transition Zones]. Problemy etnomuzykologiyi [Problems of music ethnologhy]. Iss. 12, 81–89. Kyiv. [in Ukrainian]

Revutsky, D. (Ed.) (1926). Zoloti kluchi [Gold springs]. Iss. 1. Kyiv. [in Ukrainian]

Skazhenyk, M. (2012). Etnomuzychnyj landshaft basejnu uborti (za obryadamy ta pisnyamy kalendarnogo cyklu) [The Ethnomusical Landscape of the Abortion Pool (by Rites and Songs of the Calendar Cycle)]. PhD., 123–124. Kyiv. [in Ukrainian]

Sopilka, T. (1996). Ranni formy tradycijnogo bagatogolossya na serednodniprovskomu Livoberezhzhi. [Early forms of traditional polyphony on the Middle Dnieper Left Bank]. Graduate work. NMAU, 43–44. Kyiv. [in Ukrainian]

Zemcovkyi, I. (1975). Melodika kalendarnyh pesen [Melody of calendar songs]. pp. 157-167. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Гусев, В. Е., Марченко, Ю. И. (1987). «Стрела» в русско-белорусско-украинском пограничье. (К проблеме изучения локальных песенных традиций). Русский фольклор: Этнографические истоки фольклорных явлений. Вып. XXIV, сс. 129-147. Ленинград.

Єфремов, Є. (1997). Ритмоструктурні типи календарних наспівів на Київському Поліссі. Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження, 1. Київське Полісся. 1994, 245–259. Львів: Ін-т народознавства НАН України.

Єфремов, Є. (2009). Постові веснянки на Київському Поліссі. Проблеми етномузикології: Зб. наук.праць, 4, 78–96. Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського.

Єфремов, Є. (2016). Веснянки. Історія української музики: У 7 т. Т. 1. Кн. 1: Від найдавніших часів до XVIII століття. Народна музика, сс. 56–73. Київ: Видавництво ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.

Єфремова, Л. О. (Ред). (1990). Українські народні пісні в записах М. В. Лисенко. Частина 1. Київ.

Земцовский, И.И. (1975). Мелодика календарных песен. Ленинград. 1975. С. 157-167.

Іваницький, А. І. (1990). Українська народна музична творчість. Київ.

Квітка, К. (1917). Народні мелодії [У 2 ч.] З голосу Лесі Українки списав і упорядив Климент Квітка. Київ, 229 с.

Квітка, К. (1922). Українські народні мелодії. Зібрав Климент Квітка. (Етногр. збірн. Укр. наук. тов-ва в Києві, т. ІІ). Київ: Слово. 236 с.

Клименко, І. (2016а). Українська зимова макроареалогія у контексті слов'яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 1. Проблеми етномузикології, 11 (Слов’янська мелогеографія, 5), 15–20 + карти А4–А8, А10–А12. Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського.

Клименко, І. (2016б). Реєстр обрядових ритмотипів України (жанровий ракурс). Навчально-методичний посібник до курсу «Український музичний фольклор». Розділ 2.3. Весна. Київ. (Графоархів ПНДЛ етномузикології. Рукопис).

Коропніченко, Г. (1996). До питання про південні кордони Київського Полісся (за матеріалами календарної традиції межиріччя Тетерева та Ірпеня). Полісся: Мова, культура, історія: Матеріали міжнародної конференції, 428–437. Київ.

Коропніченко, Г. (1998). Перехідна зона як об’єкт мелогеографії (за матеріалами весільних наспівів межиріччя Тетерева та Ірпеня). Проблеми етномузикології, 1, 137–166. Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського.

Коропниченко, Г., Клименко, І. (1995). Про один тип жнивних мелодій. Збірник наукових та науково-методичних праць кафедри фольклору та етнографії, сс. 31-51. Київ: КДІК.

Коропніченко, Г. (2004). Ранні ліричні пісні Київщини, приурочені до жнив. Проблеми етномузикології, 2, сс. 166–191. Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського.

Коропніченко, Г. (2009). Традиційні колядні наспіви Київщини в контексті дослідження перехідних зон. Проблеми етномузикології, 4, 132–153. Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського.

Коропніченко, Г. (2014). Пісні весняно-літнього циклу на Київщині: ареальне роздоріжжя. Проблеми етномузикології, 9, сс. 39–63. Київ.

Коропніченко, Г. (2017) Традиційні новорічні наспіви Київщини в контексті дослідження перехідних зон. Проблеми етномузикології, 12 (Слов’янська мелогеографія, 6), 81–89 + нот. Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського. doi: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132239.

Ревуцький, Д. (Упор.) (1926). Золоті ключі. Вип.1. Київ.

Скаженик, М. (2011). Етномузичний ландшафт басейну Уборті (за обрядами та піснями календарного циклу). (Дис. ... канд. мист. (17.00.03)). Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. Київ. 180 с. + Додатки: 230 с.: 232 нотації, 32 карти; ін.

Сопілка, Т. (1996). Ранні форми традиційного багатоголосся на Середньодніпровському Лівобережжі (на матеріалі весільних пісень Полтавщини). (Дипломна робота). Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. Кафедра музичної фольклористики. Київ.

2522-4220 (online)
2522-4212 (print)