DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2019.14.183849

Весільна макроареалогія слов’яно-балтського меломасиву

Іryna Кlymenko

Анотація


Мета публікації – представити ареалогію найпотужніших груп типових весільних мелоформ (за їх ключовими ритмокомпозиційними ознаками), що функціонують у спільному поліетнічному географічному просторі українців, білорусів, поляків, литовців та в суміжних російських районах. Базою дослідження став спеціально зібраний фонд, що налічує близько 27 500 весільних мелодій. Інструментарій – моделювання ритмосилабічних формул, їх систематизація (укладення в типологічні групи / сім’ї за способами компонування наспівів) та картографування побудованих типових моделей. Статтю супроводять 17 макромасштабних мелогеографічних карт.

Отримані ареали засвідчили складну систему мелотипологічних і географічних зв’язків у спільному слов’яно-балтському просторі. Частина ареалів замкнута в межах українських етнічних територій (тирадні композиції, гетероритмічні композиції типу ‹формула-строфа›, ритуальні зачинні формули). Інша частина форм (переважно строфічні твори) має поліетнічні ареали, з різними географічними векторами, скерованими назовні від української етнічної території: північним (є домінантним напрямком), західним (є активним напрямком), східним (має одиничні позиції).

Зведення макроареалів доволі чітко окреслює зовнішні кордони слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ), який на північній і східній межах майже збігається з білоруським та українським мовними кордонами. У внутрішньому поділі СБРМ провідну роль грає розмежування масиву на західну (у формі географічної макродуги) та центрально-східну частини. У західному секторі домінують формули тримірної ритмоорганізації та активно діє прийом додавання силабохрон з нарощуванням музичного часу. У східній зоні переважають формули двомірної ритмоорганізації (4-дольні та 6-дольні), що виступають в режимі активного силаборитмічного дроблення


Ключові слова


весільні мелодії; мелотипологія; міжетнічні контакти; слов’яни; українці; білоруси; поляки; литовці; балти; картографування; ареалогія

Повний текст:

PDF

Посилання


Belogurova, L. (2010). Smolenskiye svadebnyye napevy trehmernoy ritmicheskoy organizatsii (materialy k Smolenskomu etnomuzykologicheskomu atlasu) [Smolensk wedding songs of the ternary rhythmic organisation (materials to the Smolensk ethnomusicological atlas)]. Problems of music ethnology, 5 (Melogeography of the slavonics, 1), 97–112 + maps К20–22. Kyiv: Ukrainian national Tchaikovsky academy of music. [in Russian].

Belogurova, L. (2013). Muzykalnaya kultura belorussko-ukrainskogo areala v vostochnoslavyanskom kontekste. 2. Kontaktnyye zony [The musical culture of the belarussian-ukrainian area in the east slavic context. 2. Contact zones]. Problems of music ethnology, 8 (Melogeography of the slavonics, 4), 10–19 + mapsК14-К17. Kyiv. [in Russian].

Durnovo, N., Sokolov, N., Ushakov, D. (Ed.) (1914). Dialektologicheskaya karta russkogo yazyka v Yevrope. [The dialectological map of the Russian language in Europe]. Petrograd: Edition of the Imperial Russian Geographical Society. [in Russian].

Klymenko, І. (2004). Rytmostrukturna systematyka vesilnyh melodiy ukrayinsko-biloruskoho meloarealu (Pohlyad iz Prypyatskoho Polissya) [The rhythmic-structural systematics of wedding tunes of the Ukrainian-Belarussian meloareal (View from the Pripyat Polissya)]. Problems of music ethnology, 2, 135–165. Kyiv. [in Ukrainian].

Klymenko, І. (2007). Makroarealohichni zamitky tsentralnoukrayinskoho kartohrafa [Macroareal notations of the Central Ukrainian cartographer]. Ethnomusic, 3: Collection of articles and materials in honor of the 60th anniversary of B. Lukanyuk (Scientific collections of the Mykola Lysenko National Music Academy in Lviv, 15), 95–113. Lviv. [in Ukrainian].

Klymenko, І. (2010). Makroarealohichni zamitky. Narys druhyy: Vesilni melodiyi z virshamy 4+4+6 ta 5+5+7 u skhidnykh slovyan [Мacroarealogic review. Second essay. Wedding songs with verses 4+4+6 and 5+5+7 of the east-slavonic]. Problems of music ethnology, 5 (Melogeography of the slavonics, 1), 121–137 + maps К30–34. Kyiv. [in Ukrainian].

Klymenko, І. (2011а).Vektory heneralnyh rytmotvorchyh alhorytmiv ukrayinsko-biloruskoho rannotradytsiynoho melomasyvu. 1. Do postanovky problemy [Vectors of general rhythm-forming algorithms of ukrainian-belarussian early-traditional tune-massif: 1. The problem definition]. Problems of music ethnology, 6 (Melogeography of the slavonics, 2), 12–24 + maps К2–5. Kyiv. [in Ukrainian].

Klymenko, І. (2011б). Svadebniie napevy so stikhom 3+4 v vostochnoslavyanskom makroareale spondeicheskikh kombinirovannykh ritmoform [Wedding tunes with verse 3 + 4 in the East Slavic macroareal of spondic combined rhythm forms]. Blighty ethnomusicology: the history of science, research methods, development prospects: Materials of the Intern. scientific conf., V. 2, pp. 111–132. St. Petersburg: State Conservatory named after N. A. Rimsky-Korsakov in St. Petersburg (2010, September, 30 – October, 3). [in Russian].

Klymenko, І. (2012а). Vektory heneralnyh rytmotvorchyh alhorytmiv ukrayinsko-biloruskoho rannotradytsiynoho melomasyvu. 2. Vesilnyy «makrotyp» modeli V557 [Vectors of general rhythm-forming algorithms of ukrainian-belarussian early-traditional tune-massif. 2. Wedding songs with verses 5+5+7]. Problems of music ethnology, 7 (Melogeography of the slavonics, 3), 10–33 + maps К1–3. Kyiv. [in Ukrainian].

Klymenko, І. (2012б). Priiyom «dodavannya» u sylaborytmichnykh formulakh obryadovykh pisenʹ zakhidnoho porubizhzhya ukrayinsʹko-bilorusʹkoho meloarealu. Chastyna 1: semyskladnyky zakhidnoyi Halychyny [The technique «adding» in the syllabic rhythmic formulas of ritual songs in the Ukrainian-Belarusian melodic area. Part 1: Seven-syllabic songs of Western Galicia]. Ethnomusic, 8 (Scientific collections of the Mykola Lysenko National Music Academy in Lviv,28), 56–95. Lviv. [in Ukrainian].

Klymenko, І. (2013). Slovyanski vesilni shestydolnyky yak meloheohrafichna systema: vvedennya u problematyku [Slavic wedding sixth-metres as a melogeographic system: introduction into the problematics]. Problems of music ethnology, 8 (Melogeography of the slavonics, 4), 90–117 + maps К10–11. Kyiv. [in Ukrainian].

Klymenko, І. (2016). Vesilni pisni [Wedding Songs]. [History of Ukrainian Music: In 7 Vol. 1: From ancient times to the eighteenth century. Folk music], pp. 146–159+ maps. Kyiv: Publisher of Rylsky Institute of Art, Folklore and Ethnology. [in Ukrainian].

Klymenko, І. (2017). Ukrainska zymova meloheohrafiya v konteksti Sloviano-Baltskoho ranniotradytsiinoho melomassyvu (SBRM). Chastyna 2: Indeksovanyi reiestr zymovykh meloform [Ukrainian Macroreology of winter ritual songs in the Context of Slavic-Baltic Early Traditional Melomass (SBETM). Part 2: Indexed Register of Winter Meloforms]. Problems of music ethnology, 12 (Melogeography of the slavonics, 6), 8–18 + maps. Kyiv. doi: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132084. [in Ukrainian].

Klymenko, І., (2018). Geograficheskiye zagadki sillaboritmicheskogo variirovaniya 5-slozhnikov v predelakh slavyano-baltskogo rannetraditsionnogo melomassiva [Geographic puzzles of the syllable-rhythmic variation of the 5-syllable complexes within the Slavic-Baltic early-tradition melodical massive. Tradicija ir Dabartis [Tradition & Contemporarity], vol. 13, 15–38. Klaipeda: KU Publishers (Department of Music, Academy of Arts, Klaipėda University, Lithuania). [in Russian].

Klymenko, І., Honcharenko, O. (1996). Heohrafiya rytmichnyh transformatsiy vesilnoyi struktury 532: alhorytm dolnosti [Geography of rhythmic transformations of wedding melostructure. Algorithm for division]. Seventh Conference of Folk Music Researchers of the Red Russian (Galician-Vladimir) and Related Lands, 28–36. Lviv.

(1996, May, 22–25). [in Ukrainian].

Lapin V., Vasiliyeva Ye. (1989). Ob odnom ritmicheskom tipe russkikh svadebnykh pesen [About one rhythmic type of Russian wedding songs]. In: Folk music: history and typology: In memory of prof. E.V. Gippius (1903–1985). pp. 116–134. Leningrad. [in Russian].

Lukaniuk, B. (2016). Rytmichna variaciynist u pisennomu folklori [Rhythmic variability in vokal folklore]. Lviv: Mykola Lysenko National Music Academy in Lviv. [in Ukrainian].

Lukaniuk, B., Dobryansʹka L. (2004). Sproba typolohiyi vesilnyh ladkanok i pisen zakhidnoho Polissya ta zakhidnoyi Volyni [An attempt at typology of wedding «ladkanka» and songs of western Polissya and western Volyn]. In: Etnokulturna spadshchyna Polissya [Ethno-cultural heritage of Polissya], 5, 95–108. Rivne: Perspektyva. [in Ukrainian].

Shubravska, M., Buchel, N. (Ed.). (1982). Vesilni pisni. [Wedding Songs: In 2 volumes]. Vol. 2. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Skazhenyk, M. (2013). Tryryadkovi vesilni naspivy z shestydolnoyu osnovoyu na polisko-volynskomu pogranychchi (Pivnichna Zhytomyrshhyna): rytmichni ta zvukovysotni riznovydy [Three-line wedding tunes with sixth-metre basis on the Polissia-Volyn’ frontier (Nornthen Zhytomir region): rhythm and pitch varieties]. Problems of music ethnology, 8 (Melogeography of the slavonics, 4), 131–142+ map К12. [in Ukrainian].

Varfalameyeva, T. (1998). Pesni Bielaruskaha Paniamonnia [Songs of the Belarusian Neman river basin]. Minsk: Belarusian Science. [in Bielorussian].

Yefimenkova, B. (2001). Ritm v proizvedeniyakh russkogo vokalnogo folklora. [The rhythm in the works of Russian vocal folklore]. Moscow: Kompozitor. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Белогурова, Л. (2010). Смоленские свадебные напевы трехмерной ритмической организации (материалы к Смоленскому этномузыкологическому атласу). Проблеми етномузикології, 5 (Слов‘янська мелогеографія, 1), 97–112 +карти К20–22. Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського.

Белогурова, Л. (2013). Музыкальная культура белорусско-украинского ареала в восточнославянском контексте. 2. Контактные зоны. Проблеми етномузикології, 8 (Слов’янська мелогеографія, 4), 10–19 + карти К14-К17.

Варфаламеева, Т. (1998). Песні Беларускага Панямоння. Мінск: Беларуская навука.

Дурново, Н., Соколов, Н., Ушаков, Д. (Сост.). (1914). Диалектологическая карта русского языка в Европе. Петроград: Издание Императорского Русского географического общества.

Ефименкова, Б. (2001). Ритм в произведениях русского вокального фольклора. Москва: Композитор.

Клименко, І. (2004). Ритмоструктурна систематика весільних мелодій українсько-білоруського мелоареалу (Погляд із Прип'ятського Полісся). Проблеми етномузикології, 2, 135–165. Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського.

Клименко, І. (2007). Макроареалогічні замітки центральноукраїнського картографа. Етномузика, Число 3: Збірка статей та матеріалів на честь 60–річчя Б. Луканюка, 95–113. Львів.

Клименко, І. (2010). Макроареалогічні замітки. Нарис другий: весільні мелодії з віршами 4+4+6 та 5+5+7 у східних слов’ян. Проблеми етномузикології, 5 (Слов’янська мелогеографія, 1), 121–137 + карти К30–34.

Клименко, І. (2011а). Вектори генеральних ритмотворчих алгоритмів українсько-білоруського ранньотрадиційного меломасиву. 1. До постановки проблеми. Проблеми етномузикології, 6 (Слов’янська мелогеографія, 2), 12–24 +карти К2–5. Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського.

Клименко, И. (2011б). Свадебные напевы со стихом 3+4 в восточнославянском макроареале спондеических комбинированных ритмоформ. Отечественная этномузыкология: история науки, методы исследования, перспективы развития: Материалы Междунар. науч. конф., Т. 2, сс. 111–132. С.-Петербург: С.-Петербургская гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. (2010, 30 сентября – 3 октября).

Клименко, І. (2012а). Вектори генеральних ритмотворчих алгоритмів українсько-білоруського ранньотрадиційного меломасиву. 2. Весільний «макротип» моделі V557. Проблеми етномузикології, 7 (Слов’янська мелогеографія, 3), 10–33 + карти К1–3. Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського.

Клименко, І. (2012б). Прийом «додавання» у силаборитмічних формулах обрядових пісень західного порубіжжя українсько-білоруського мелоареалу. Частина 1: семискладники західної Галичини. Етномузика, 8 (Наукові збірки ЛНМА ім. М. Лисенка,28), 56–95. Львів.

Клименко, І. (2013). Слов’янські весільні шестидольники як мелогеографічна система: введення у проблематику. Проблеми етномузикології, 8 (Слов’янська мелогеографія, 4), 90–117 + карти К10–11. Київ.

Клименко, І. (2016). Весільні пісні. Історія української музики: У 7 т., Т. 1. Кн. 1: Від найдавніших часів до XVIII століття. Народна музика, сс. 146–159. Київ: Видавництво ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.

Клименко, І. (2017). Українська зимова макроареалогія у контексті слов'яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ).Частина 2: Індексований реєстр зимових мелоформ. Проблеми етномузикології, 12 (Слов’янська мелогеографія, 6), 8–18 + карти. Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського.
doi: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132084

Клименко, И. (2018). Географические загадки силлаборитмического варьирования 5-сложников в пределах славянобалтского раннетрадиционного меломассива. Tradicija ir Dabartis [Tradition & Contemporarity], vol. 13, 15–38. Klaipeda: Department of Music, Academy of Arts, Klaipėda University, Lithuania.

Клименко, І., Гончаренко, О. (1996). Географія ритмічних трансформацій весільної структури 532: алгоритм дольності. Сьома конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель: Реферати, 28–36. Львів. (1996, 22–25 травня).

Лапин В., Васильева Е. (1989). Об одном ритмическом типе русских свадебных песен. В кн. Народная музыка: история и типология: Памяти проф. Е. В. Гиппиуса (1903–1985): Сб. науч. тр., сс. 116–134. Ленинград.

Луканюк, Б. (2016). Ритмічна варіаційність у пісенному фольклорі. Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка. 208 с.

Луканюк, Б., Добрянська Л. (2004). Спроба типології весільних ладканок і пісень західного Полісся та західної Волині. Етнокультурна спадщина Полісся, 5, 95–108. Рівне: Перспектива.

Скаженик, М. (2013). Трирядкові весільні наспіви з шестидольною основою на поліськоволинському пограниччі (Північна Житомирщина): ритмічні та звуковисотні різновиди. Проблеми етномузикології, 8
(Слов’янська мелогеографія, 4), 131–142 + карта К12. Київ.

Шубравська, М., Бучель, Н. (Упоряд.). (1982). Весільні пісні: У 2-х кн. Кн. 2. Київ: Наукова думка.

2522-4220 (online)
2522-4212 (print)