DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2018.13.145727

Зимова обрядовість українців у фокусі об’єктиву (матеріали до відеохрестоматії). Частина 2

Oleh Korobov

Анотація


У статті наводиться опис відеоматеріалів зимової обрядовості періоду Святок з етнічних українських земель (Карпатський регіон і Середнє Полісся). Записи знаходяться у фондах науково-дослідних лабораторій музичного фольклору, кафедр фольклору Києва та Львова, приватних колекціях науковців, у вільному доступі в мережі Інтернет. Запропонована стаття є наступним кроком у роботі з акумуляції та попереднього опису відеозаписів обрядів, що в майбутньому можуть бути покладеними в основу колективної відеохрестоматії зимової обрядовості українців.


Ключові слова


етнографічний відеорепортаж; етнографічний фільм; зима; Святки; колядування; щедрування; «Водіння Кози»; вертеп; бетлейка; бетлегем; Карпати; Мараморощина; Гуцульщина; Бойківщина; Середнє Полісся

Повний текст:

PDF

Посилання


Fedas, Y. (1987). Ukrainskyi narodnyi vertep (u doslidzhenniakh XIX - XX st.) [Ukrainian folk vertep (in the researches of the XIX - XX centuries)]. Kyiv: Naukova dumka, 1987. 184 p.

Korobov, O. (2015). Audiovizualna fiksatsiia tradytsiinoi muzyky v suchasnykh polovykh umovakh (praktychni rekomendatsii) [Audiovisual fixation of traditional music in contemporary fieldwork (practical advice)]. Problemy etnomuzykolohyi [Problems of Music Ethnology]. Kyiv. Iss. 10, pp. 208–222.

Korobov, O. (2017). Zymova obriadovist ukraintsiv u fokusi obiektyvu (materialy do videokhrestomatii: avtentychne vykonannia). Chastyna 1 [Winter rites of Ukrainians in the lens focus (materials for video anthology: authentic singing). Part 1]. Problemy etnomuzykolohyi [Problems of Music Ethnology]. Kyiv. Iss. 12, pp. 109–116.

Kurochkin, O., (1995). Ukrainski novorichni obriady: «Koza» i «Malanka» (z istorii narodnykh masok). [Ukrainian New Year's Rites: «Koza» and «Malanka» (on the history of the folk masks)]. Opishne, 1995. 379 p.

Mozheiko, Z. (1971). Pesennaia kultura Belorusskoho Polesia: selo Tonezh [Song culture of Belarusian Polesie: village Tonezh]. Mynsk: Nauka i tekhnyka. 263 p.

Pelina, H. (2016). Muzychni zhanry rizdviano-novorichnoho periodu na Maramoroshchyni: meloheohrafichnyi aspekt [Maramorosh music genres of the Christmas and New Year periode: melogeographic aspect]. Problemy etnomuzykolohyi [Problems of Music Ethnology]. Kyiv. Iss. 11, pp. 56–61.

Skazhenyk, M. and Korobov, O. (2012). Etnomuzychne vyvchennia kalendarnykh tradytsii Serednoho Polissia v konteksti sumizhnykh nauk (za materialamy, lokalizovanymy v baseini Uborti). Problemy etnomuzykolohyi [Problems of Music Ethnology]. Kyiv. Iss. 7, pp. 48–62; Atlas pp. K5–K8.

Skazhenyk, M. (2014). Zymovi pisenni tradytsii baseinu Uborti: do pytannia vzaiemozviazkiv obriadiv ta melotypiv [Tradition of performing songs of the winter period in the Ubort‘ river basin: correlation rituals and types of melodies]. Problemy etnomuzykolohyi [Problems of Music Ethnology]. Kyiv. Iss. 9, pp. 64–75.

Skazhenyk, M. (2017). Meloarealy rannotradytsiinykh zymovykh naspiviv baseinu Uborti (Serednie Polissia) [Areas of of early traditional winter-time tunes in the Ubort‘ river basin (Middle Polissya)]. Problemy etnomuzykolohyi [Problems of Music Ethnology]. Kyiv. Iss. 12, pp. 41–53.

Vovchak, A. (2013). Narodnyi lialkovyi vertep («betleika») v okolytsiakh Khyrova na Starosambirshchyni Lvivskoi oblasti [Folk puppet Christmas drama (“betleyka”) in outskirt of Khyriv in Staryy Sambir district of Lviv region]. Rodyna Kolessiv – spadkoiemnist naukovo-mystetskykh tradytsii (z nahody 140-richchia vid dnia narodzhennia akademika Filareta Kolessy) [Family of Kolessa – continuity of scientific and artistic traditions (on the occasion of the 140th anniversary of academician Filaret Kolessa): Collection of scientific works and materials]. Lviv, 2013, pp. 295–362.

Byishnyov, I., Gamzovich, R. and Igrusha, Yu. (2012). Kola chasu [Circle of Time]. Belarusian Video Center, 2012. [online] Available at: https://youtu.be/9WwWWlDd_s0 (Accessed: 24.12.2016).

FA KUF, (2011). Folklornyi arkhiv Kafedry ukrainskoi folklorystyky imeni akademika Filareta Kolessy Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka [Folklore archive of the Department of Ukrainian Folklore named after Academician Filaret Kolessa of the Ivan Franko National University of Lviv]. Fond EK. Seriia EK_12AV20110704. Sprava EK_12AV20110704_vovczak. Od. zb. EK_12AV20110704_vovczak_seans22_video01–08.m2ts. 8 min. 10 sec.

FA KUF, (2012). Folklornyi arkhiv Kafedry ukrainskoi folklorystyky imeni akademika Filareta Kolessy Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. [Folklore archive of the Department of Ukrainian Folklore named after Academician Filaret Kolessa of the Ivan Franko National University of Lviv]. Fond OEK. Seriia OEK_AV. Sprava OEK_AV_20120109vovczak. Od. zb. OEK_AV_20120109vovczak_seans02_video02_(170928).m2ts. 10 min.

Masliak, B., (2017). «Zhyvyi vertep» na Boikivshchyni: Ralivka-2017 [«Live Vertep» in the Boykivshchyna: Ralivka-2017]. Videoarkhiv #1. 6 min. 42 sec.

Masliak, B., (2018). «Zhyvyi vertep» na Boikivshchyni: Ralivka-2018 [«Live Vertep» in the Boykivshchyna: Ralivka-2017]. Videoarkhiv #2. 8 min. 23 sec.

Pelina, H., Mazurenko, A. and Aristarkhov D. (2016). Yako z namy Boh. Zymovi tradytsii ukraintsiv povitu Maramuresh [Like God is with us. Winter traditions of the Ukrainians of the county of Maramures]. Documentary film. 22 min. [online] Available at: https://youtu.be/hlozUYz_Pc8 (Accessed: 22.04.2017).

Shchyrakova, L. (2015). Kaljady u vjoscy Tonjezh 8 studzjenja 2015 g. [Christmas in the village Tonezh January 8, 2015]. 62 min. [online] Available at: https://youtu.be/NMoO9stCg6k, https://youtu.be/WKfpbDy5hA4, https://youtu.be/LdCrrGrqpHM (Accessed: 15.12.2017).


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Вовчак, 2013 – Вовчак Андрій. Народний ляльковий вертеп («бетлейка») в околицях Хирова на Старосамбірщині Львівської області. Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси). Львів, 2013. С. 295–362.

Коробов, 2015 – Коробов Олег. Аудіовізуальна фіксація традиційної музики в сучасних польових умовах (практичні рекомендації). Проблеми етномузикології. Київ, 2015. Вип. 10. С. 208–222.

Коробов, 2017 – Коробов Олег. Зимова обрядовість українців у фокусі об’єктиву (матеріали до відеохрестоматії: автентичне виконання). Частина 1. Проблеми етномузикології. Київ, 2017. Вип. 12. С. 109–116.

Курочкін, 1995 – Курочкін Олекскандр. Українські новорічні обряди: «Коза» і «Маланка» (з історії народних масок). Опішне: Вид-во Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, 1995. 379 с.

Можейко, 1972 – Можейко Зинаида. Песенная культура Белорусского Полесья: cело Тонеж. Минск : Наука и техника, 1971. 263 с.

Пеліна, 2016 – Пеліна Ганна. Музичні жанри різдвяно-новорічного періоду на Мараморощині: мелогеографічний аспект. Проблеми етномузикології. Київ, 2016. Вип. 11. С. 56–61.

Скаженик, 2014 – Скаженик М. Зимові пісенні традиції басейну Уборті: до питання взаємозв’язків обрядів та мелотипів. Проблеми етномузикології. Київ, 2014. Вип. 9. С.64–75.

Скаженик, 2017 – Скаженик М. Мелоареали ранньотрадиційних зимових наспівів басейну Уборті (Середнє Полісся). Проблеми етномузикології. Київ, 2017. Вип. 12. С. 41–53.

Скаженик, Коробов, 2012 – Скаженик Маргарита, Коробов Олег. Етномузичне вивчення календарних традицій Середнього Полісся в контексті суміжних наук (за матеріалами, локалізованими в басейні Уборті). Проблеми етномузикології. Київ, 2012. Вип. 7. С. 48–62; Атлас. К5–К8.

Федас, 1987 – Федас Й. Ю. Український народний вертеп (у дослідженнях XIX –XX ст.). Київ : Наукова думка, 1987. 184 с.

Кола часу, 2012 – Кола часу: полнометражный фильм. Реж.: И. Бышнёв. Сцен.: Р. Гамзович, И. Бышнёв, Ю. Игруша. Белорусский видеоцентр, 2012. URL: https://youtu.be/9WwWWlDd_s0 (дата звернення: 24.12.2016).

Ралівка, 2017 – Ралівка – 2017 («Живий вертеп» на Бойківщині). Відеоархів Б. Масляк No1. 6 хв. 42 сек.

Ралівка, 2018 – Ралівка – 2018 («Живий вертеп» на Бойківщині). Відеоархів Б. Масляк No2. 8 хв. 23 сек.

Тонеж, 2015 – Каляды у вёсцы Тонеж 8 студзеня 2015 г. Здымкі і мантаж Л. Шчыракова. 62 хв. URL: https://youtu.be/NMoO9stCg6k, https://youtu.be/WKfpbDy5hA4, https://youtu.be/LdCrrGrqpHM (дата звернення: 15.12.2017).

ФА КУФ, 2011 – Фольклорний архів Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка. – Фонд ЕК. – Серія EK_12AV20110704. – Справа EK_12AV20110704_vovczak. – Од. зб. EK_12AV20110704_vovczak_seans22_video01–08.m2ts. – 8 хв. 10 сек.

ФА КУФ, 2012 – Фольклорний архів Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка. – Фонд OЕК. – Серія OЕК_AV. – Справа OEK_AV_20120109vovczak. – Од. зб. OEK_AV_20120109vovczak_seans02_video02_(170928).m2ts. – 10 хв.

Яко з нами Бог, 2016 – Яко з нами Бог. Зимові традиції українців повіту Марамуреш: документальний фільм. Сценарій, польова режисура Г. Пеліна, А. Мазуренко. Оператор Д. Арістархов. – 2016. – 22 хв. URL: https://youtu.be/hlozUYz_Pc8 (дата звернення: 22.04.2017).

2522-4220 (online)
2522-4212 (print)