DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2018.13.145723

Досвід діалектного районування на підставі мелічних параметрів (весільні пісні Сумської області)

Olena Goncharenko

Анотація


У статті акцентується увага на важливості вивчення та врахування мелічних параметрів для мелогеографічного дослідження. Особливо наголошується на ролі звуковисотних чинників у процесах формування музичних діалектів та локальних стилів у так званих перехідних зонах – територіях контактування різних природних та історичних регіонів, до котрих належать і терени північного сходу України (адміністративна Сумська область). Описано найвиразніші ладові масиви, наводяться приклади уточнення характеристик та обрисів стильових ареалів на основі звуковисотного аналізу матеріалів. Окреслено загальну стильову конфігурацію регіону.


Ключові слова


весільні пісні; мелічні параметри; локальні музичні діалекти; стильові ареали; північний схід України; Сумська область

Повний текст:

PDF

Посилання


Honcharenko, О. (2008). Vesilni naspivy sylaborytmichnoji modeli 5+3 na terytoriji Sumshchyny: meloarealohija [Wedding chants of the 5 + 3 syllabic-rhythmic model on the territory of Sumy region: meloareology]. B. Lukaniuk (Eds.), Etnomuzyka – Ethnomusik: Collection of scientific articles. (Iss. 5), (pp. 40–66). Lviv [in Ukrainian].

Honcharenko, O. (2012). Melofonetychni chynnyky diahnostuvannia lokalnykh dialektiv (za typamy kadansuvannia u tradytsijakh pivnichnoho skhodu Ukrajiny) [Musical-phonetic criteria diagnosing of local dialects (by cadencing types in the tradition of the northeast of ukraine)]. I. Klymenko (Eds.), Problemy etnomuzykolohiji – Problems of music ethnology: Collection of scientific articles. (Iss. 7), (pp. 63–71). Kyiv: Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music, The Problematic Scientific Research Laboratory of Music Ethnology [in Ukrainian].

Honcharenko, O. (2017). Ritmika svadebnykh napevov severo-vostoka Ukrainy (melogeografycheskij aspekt) [Rhythmic patterns of north-east Ukraine wedding songs (melo-geographic aspect)]. Tradicija ir dabartis – Tradition & Contemporarity: Scientific works (Iss. 12), (pp. 107–119). Klaipėda: Academy of Arts, Klaipėda University [in Lithuania].

Dorokhova, E. (2008). Muzykalno-folklornaja traditsija horiunov v kontekste vostochnoslavianskoj traditsionnoj kultury [The musical folkloric tradition of goriuny in the context of the Eastern Slavics traditional culture]. Mir traditsionnoj muzykalnoj kultury –The world of traditional musical culture: collection of works (Iss. 174), (рр.241-273). Moscow [in Russian].

Engovatova, V. & Efimenkova, B. (1991). Zvukovysotnaja orhanyzatsija russkikh narodnykh pesen v svete strukturno-typolohycheskikh issledovanij [The pitch organization of russian folk songs in the light of the structural and typological studies]. Mir traditsionnoj muzykalnoj kultury –The world of traditional musical culture: collection of works (Iss. 174), (рр.6–44). Moscow, [in Russian].

Klymenko, I. (2004). Rytmostrukturna systematyka vesilnykh melodii ukrainsko-biloruskoho meloarealu [Rhythmical structural systematics of wedding tunes of the Ukrainian-Belarusian meloаreal]. I. Klymenko (Eds.), Problemy etnomuzykolohii – Problems of music ethnology: Collection of scientific articles. (Iss. 2), (pp. 135-165). Kyiv, Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music, The Problematic Scientific Research Laboratory of Music Ethnology [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2010). Metodychni problemy suchasnoi meloarealohii: z praktychnoho dosvidu dokumentalnoho kartohrafuvannia [Methodological problems of melodic geography: from practical experience of documentary mapping]. I. Klymenko (Eds.), Problemy etnomuzykolohiji – Problems of music ethnology: Collection of scientific articles. (Iss. 5), (pp. 19–30). Kyiv: Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music, The Problematic Scientific Research Laboratory of Music Ethnology [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Гончаренко, 2008 – Гончаренко Олена. Весільні наспіви силаборитмічної моделі 5+3 на території Сумщини: мелоареалогія. Етномузика: Число 5. Ред.-упор. Б. Луканюк. Львів, 2008. С. 40–66.

Гончаренко, 2012 – Гончаренко Олена. Мелофонетичні чинники діагностування локальних діалектів (за типами кадансування у традиціях північного сходу України). Проблеми етномузикології. Вип. 7. Київ, 2012. С. 63–71.

Гончаренко, 2017 – Гончаренко Oлена. Ритмика свадебных напевов северо-востока Украины (мелогеографический аспект). Tradicija ir dabartis. 12. Scientific works. Klaipėda, 2017. С. 107–119.

Дорохова, 2008 – Дорохова Е. Музыкально-фольклорная традиция горюнов в контексте восточнославянской традиционной культуры. Мир традиционной музыкальной культуры. Москва, 2008. С. 241-273.

Енговатова, Ефименкова, 1991 – Енговатова Маргарита, Ефименкова Борислава. Звуковысотная организация русских народных песен в свете структурно-типологических исследований. Звуковысотное строение народных мелодий (принципы анализа): Матер. науч. -практ. конф. – Москва, 1991. – С. 49– 88.

Клименко, 2010 – Клименко Ірина. Методичні проблеми сучасної мелоареалогії: з практичного
досвіду документального картографування. Проблеми етномузикології. Вип. 5. – Київ, 2010. – С. 19–30.

Клименко, 2004 – Клименко Ірина. Ритмоструктурна систематика весільних мелодій українсько-білоруського мелоареалу. Проблеми етномузикології. Вип. 2. – Київ, 2004. С.135-165.

2522-4220 (online)
2522-4212 (print)