DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2018.13.145721

Етномузична географія чумацьких пісень передстепового й степового Правобережжя

Oleksandr Tereshchenko

Анотація


У роботі викладено спостереження щодо просторового поширення народнопісенних парадигм, пов’язаних з чумацькою тематикою, на теренах т. зв. «передстепового поясу» Правобережної України.

Дослідження базується на сучасних даних, що були отримані впродовж майже 30-річної фахової експедиційної роботи фольклористів-збирачів у терені; для уточнення автор залучає матеріали з публікацій першої половини ХХ ст.

Результати розвідки доводять правомірність обраного ракурсу, відносно нового для української етномузикології (застосування ареального методу у вивченні необрядового фольклору старших шарів). Поточні висновки лежать як у загальній історико-культурній, так і у суто мелоареалогічній площині.


Ключові слова


передстепове Правобережжя; чумацькі пісні; пісенна парадигма; етномузична географія (мелогеографія)

Повний текст:

PDF

Посилання


Bessaraba, (1916). Bessaraba I. Materyaly dlya etnografii Khersonskoy gubernii. Sobral I.V. Bessaraba. Sbornik Otdeleniya russkogo yazyka I slovesnosti Imperatorskoi Akademii Nauk [Materials for ethnography of the Kherson province. Collected I.V.

Bessarab. Department of Russian Language and Literature of the Imperial Academy of Sciences]. Petrograd. P.319–329.

Damuckyi, (1968). Demuckyi Porfyriy. Pisni Okhmativskoho horu [Songs of Okhmativ choir]. Kyiv.

Konoschenko, (1900). Konoschenko Andii. Ukrainski narodni pisni z notamy: u trioh sotniakh [Ukrainian folk songs in tree hundreds]. Odessa. Fist hundred.

Konoschenko, (1902). Konoschenko Andii. Ukrainski narodni pisni z notamy: u trioh sotniakh [Ukrainian folk songs in tree hundreds]. Odessa. Second hundred.

Konoschenko, (1906). Konoschenko Andii. Ukrainski narodni pisni z notamy: u trioh sotniakh [Ukrainian folk songs in tree hundreds]. Odessa. Third hundred.

Lineva, (1905). Lineva Evgeniya. Opyt zapisi fonografom ukrainskih narodnyh pesen: iz muzykalno-etnograficheskoi poezdki v Poltavskuyu guberniu v 1903 godu s prilozheniem 18-ti pesen [Experience of recording Ukrainian folk songs with a phonograph: from a musical and ethnographic trip to Poltava lips. in 1903 with the addition of 18 songs]. Trudy muzykalno-etnograficheskoi komissii [Proceedings of the music and ethnographic commission]. Moscow. Vol. 1. Reprint: E.E. Lineva. Experience in recording phonograph of Ukrainian folk songs [preparation for publication, introductory article and commentary by E. I. Murzina]. Kiev, 1991. 87 p.

Lukaniuk, (2016). Lukaniuk Bohdan. Rytmichna variaciynist u pisennomu folklori [Rythmical variations in folk songs]. Lviv. 208 p.

Polonska-Vasylenko, (1960). Polonska-Vasylenko Natalia. Zaselennya Pivdennoyi Ukrayiny v polovyni XVIII stolittya [Settlement of Southern Ukraine in the half of the XVIII century]. Munich. Reprint: Zaselennya Pivdennoyi Ukrayiny v polovyni XVIII stolittya. «Vezha», literaturnyy chasopys [Settlement of Southern Ukraine in the half of the XVIII century. "Tower", literary magazine]. Kirovograd. 1995. No1. Zaselennya Pivdennoyi Ukrayiny v polovyni XVIII stolittya. «Vezha», literaturnyy chasopys [Settlement of Southern Ukraine in the half of the XVIII century. "Tower", literary magazine]. Kirovograd. 1996. NoNo2,3.

Rybak, (2007). Yuri Rybak. Metodyka arealʹno-typolohichnykh doslidzhenʹ v etnomuzykolohiyi. Dosvid lʹvivsʹkoyi shkoly [The method of habitatological research in ethnomusicology. Experience of the Lviv school]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Lviv, 2007. Iss.3, pp. 9–22

Tereshchenko, (2010). Tereshchenko Oleksandr. Vesilni naspivy peredstepovoho Pravoberezhzhya (rytmostrukturna ta ladova heohrafiya) [Wedding tunes of the antecedent Right Bank (rhythmostructural and melody geography)]. Problemy etnomuzykolohiyi [Problems of music ethnologhy]. Kyiv. Iss.4. P. 97–116.

Tereshchenko, (2018). Tereshchenko Oleksandr. Chumatski pisni peredstepovoho Pravoberezhzhya. Pidhotovl [Сhumak Songs of the Pre-Steppe Right Bank]. Prepared to print.

Tobilevych, (1982). Ukrayinski narodni pisni v zapysakh Sofiyi Tobilevych [Ukrainian folk songs in Sofia Tobilevich’s recordings]. Kyiv: Naukova dumka. 423 p.

Khersonskaya guberníya, (1868). Spiski naselennykh mest Rossiyskoy imperii [Lists of populated places of the Russian Empire]. Khersonskaya guberniya. Spisok naselennykh mest po svedeniyam 1859 goda. Izdan tsentral'nym statisticheskim komitetom ministerstva vnutrennikh del [Kherson province. List of populated places according to 1859. Published by the Central Statistical Committee of the Ministry of the Interior]. St.Peterburg. 191 p.

Chumatski pisni, (1976). Chumatski pisni. Ukrayinsʹka narodna tvorchist [Chumak songs. Ukrainian folk art]. Kyiv : Naukova dumka. 544 p.

Shevchuk, (1982). Shevchuk Hryhoriy. Ukrayinski narodni pisni: suchasni zapysy z Kirovohradshchyny [Ukrainian folk songs: modern records from Kirovograd region]. Manuscript.

Yavornytskyi, (1906). Yavornytskyy Dmytro Ivanovych. Malorossyyskye narodnye pesny, sobrannye prof. Dmytryem Évarnytskym v 1878-1905 godakh [Malorossiya folk songs, collected by prof. Dmitry Evarnitsky in 1878-1905]. Ekaterynoslav. 772 p.

Yavornytskyi, (1990). Yavornytskyy Dmytro Ivanovych. Ukrayinski narodni pisni, naspivani D. Yavornytsʹkym. Pisni ta dumy z arkhivu vchenoho [Ukrainian folk songs, performed by D. Yavornytsky. Songs and dumas from the scientist's archive]. Kyiv. 456 p.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Бессараба, 1916 – Бессараба И. Материалы для этнографии Херсонской губернии. Собрал И. В. Бессараба. Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Петроград, 1916. С. 319–329.

Демуцький, 1968 – Демуцький Порфирій. Пісні Охматівського хору. Київ, 1968.

Конощенко, 1900 – Конощенко Андрій. Українські народні пісні з нотами: У трьох сотнях. Одеса, 1900. Сотня перша.

Конощенко, 1902 – Конощенко Андрій. Українські народні пісні з нотами: У трьох сотнях. Одеса, 1902. Сотня друга.

Конощенко, 1906 – Конощенко Андрій. Українські народні пісні з нотами: У трьох сотнях. Одеса, 1906. Сотня третя.

Ліньова, 1905 – Линева Евгения. Опыт записи фонографом украинских народных песен: из музыкально-этнографической поездки в Полтавскую губ. в 1903 г. с приложением 18-ти песен. Труды музыкально-этнографической комиссии. Москва, 1905. Т. 1. Перевид.: Линева Е. Э. Опыт записи фонографом украинских народных песен [подготовка к изданию, вступительная статья и комментарии Е. И. Мурзиной]. Киев, 1991. 87 с.

Луканюк, 2016 – Луканюк Богдан. Ритмічна варіаційність у пісенному фольклорі. Львів, 2016. 208 с.

Полонська-Василенко, 1960 – Полонська-Василенко Наталія. Заселення Південної України в половині XVIII століття. Мюнхен, 1960. Перевид. : Заселення Південної України в половині XVIII століття. «Вежа», літературний часопис. No1. Кіровоград, 1995; Заселення Південної України в половині XVIII століття. «Вежа», літературний часопис. NoNo 2, 3. Кіровоград, 1996.

Рибак, 2007 – Рибак Юрій. Методика ареально-типологічних досліджень в етномузикології. Досвід львівської школи. Етномузика. Львів, 2007. Число 3, С. 9–22

Терещенко, 2010 – Терещенко Олександр. Весільні наспіви передстепового Правобережжя (ритмоструктурна та ладова географія). Проблеми етномузикології, Вип. 4. Київ, 2010. С. 97–116

Терещенко, 2018 – Терещенко Олександр. Чумацькі пісні передстепового Правобережжя. Підготовл. до друку (2018).

Тобілевич, 1982 – Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич. Київ: Наукова думка, 1982. 423 с.

Херсонская губернія, 1868 – Списки населенных мест Российской империи. Том XLVII. Херсонская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. Издан центральным статистическим комитетом министерства внутренних дел. Санкт-Петербург, 1868. 191 с.

Чумацькі пісні, 1976 – Чумацькі пісні. Українська народна творчість. Київ : Наукова думка, 1976. 544 с.

Шевчук, 1982 – Шевчук Григорій. Українські народні пісні: сучасні записи з Кіровоградщини. Рукопис. 1982(?).

Яворницький, 1906 – Яворницький Дмитро Іванович. Малороссийские народные песни, собранные проф. Дмитрием Эварницким в 1878-1905 гг. Екатеринослав, 1906. 772 с.

Яворницький, 1990 – Яворницький Дмитро Іванович. Українські народні пісні, наспівані Д. Яворницьким. Пісні та думи з архіву вченого. Київ, 1990. 456 с.

2522-4220 (online)
2522-4212 (print)