DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132584

Сучасний центр української етномузикології (до 25-річчя діяльності Лабораторії етномузикології НМАУ імені П.І. Чайковського)

Olena Shevchuk

Анотація


Стаття, приурочена до 25-ліття Проблемної науково-дослідної лабораторії (ПНДЛ) етномузикології Національної музичної академії України імені П. Чайковського, інформує про основні напрями її діяльності. Це експедиційно-польова робота в Україні та на маргінальних українських етнічних територіях за межами державних кордонів; архівація і збереження аудіо-фонду, нотна транскрипція пісенних текстів і мелодій; теоретичні дослідження народної музики включно з мелоареалогією; виконавська реконструкція автентичних музичних традицій; пропагування етнічної музики. Висвітлено основні досягнення ПНДЛ за 25 років її діяльності.

Ключові слова


Проблемна науково-дослідна лабораторія етномузикології; фольклорна експедиція; нотна транскрипція; мелоареалогія; виконавська реконструкція етнічної музики

Повний текст:

PDF

Посилання


Данилейко, 2010 – Данилейко І. Аудіофонд Київської лабораторії етномузикології: польові записи 2004–2010 років. Проблеми етномузиколоії (далі ‒ ПЕ). Київ, 2010. Вип. 5: Слов’янська мелогеографія. Кн. 1. С. 232–241.

Єфремов, Клименко, 1989 – Єфремов Є., Клименко І. Київська консерваторія [збирацька діяльність музичних вузів України]. Актуальні питання методики фіксації та транскрипції творів народної музики: зб. наук. праць. Київ, 1989. С. 87–92.

Іваницький, 2006 – Іваницький А. І. «Древо». Українська музична енциклопедія / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського (далі – УМЕ). Київ, 2006. Т. 1. С. 653–654.

Клименко, 2003 – Клименко І. Архів аудіозаписів українського фольклору в Лабораторії музичної етнографії. ПЕ. Вип. 2. Київ, 2003. С. 338–357.

Клименко, 2010–2017 – Клименко І. Літопис фольклористичних подій. ПЕ. Вип. 5: Слов’янська мелогеографія. Київ, 2010; Київ, 2011. Вип. 6; Київ, 2012. Вип. 7; Київ, 2013. Вип. 8; Київ, 2016. Вип. 11; Київ, 2017 Вип. 12.

Клименко, 2013 – Клименко І. Київська лабораторія етномузикології. Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 100 років. Київ, 2013. С. 450–452.

Клименко, Гончаренко, 2010 – Клименко І., Гончаренко К. Регіонально-жанровий огляд українських етномузичних аудіо-публікацій. ПЕ. Київ, 2010. Вип. 5: Слов’янська мелогеографія. С. 207–231.

Клименко, Мурзина, 2008 – Клименко І., Мурзина О. Київська Лабораторія етномузикології. 1992–2007: Збірн. наукових праць та матеріалів з нагоди 15-річчя діяльності ПНДЛ по вивченню і пропаганді народної музичної творчості при НМАУ. Київ, 2008. 154 с. (ПЕ. Вип. 3).

Клименко, Шевчук, 2006 – Клименко І., Шевчук Ол. «Гуртоправці». УМЕ. Київ, 2006. Т. 1. С. 557.

Клименко І., Шевчук, 2011а – Клименко І., Шевчук Ол. Мелоареалогія. УМЕ. Київ, 2011. Т. 3. С. 359–360.

Кушнірук, 2006 – Кушнірук О. Білосвєтова І. С. УМЕ. Київ, 2006. Т. 1. С. 215.

Мурзина, 2000 – Мурзина О. До справи організації науково-дослідних центрів у Києві (20-ті та 90-ті рр.). Українське музикознавство. Київ, 2000. Вип. 29. С. 143–150.

Мурзина, 2013 – Мурзина Олена. Кафедра музичної фольклористики. Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 100 років. Київ., 2013. С. 445–449.

Хай, 2016 – Хай М. «Надобридень». Українська музична енциклопедія (далі ‒ УМЕ). Київ, 2016. Т. 4. С. 18–19.

Пархоменко, 2011 – Пархоменко Л. Мурзина О. І. УМЕ. Київ, 2011. Т. 3. С. 614–615.

Сергєєва, 2006 – Сергєєва І. Береговський М. Я. УМЕ. Київ, 2006. Т. 1. С. 178.

Шевчук, 2006а – Шевчук Ол. Ансамблі науково-етнографічні. УМЕ. Київ, 2006. Т. 1. С. 69–70.

Шевчук, 2006б – Шевчук Ол. Богданова О. В. УМЕ. Київ, 2006. Т. 1. С. 227.

Шевчук, 2008а – Шевчук Ол. Зачикєвіч (Сопілка) Т. М. УМЕ. Київ, 2008. Т. 2. С. 140–141.

Шевчук, 2008б – Шевчук Ол. Клименко І. В. УМЕ. Київ, 2008. Т. 2. С. 428.

Шевчук, 2008в – Шевчук Ол. Коропніченко Г. М. УМЕ. Київ, 2008. Т. 2. С. 554–555.

Шевчук, 2011 – Шевчук Ол. Матвієнко В. О. УМЕ. Київ, Т. 3. С. 334–335.

Шевчук, 2017 – Шевчук Ол. Пономаренко В. М. УМЕ. Київ, Т. 5 (готується до друку)


Пристатейна бібліографія ДСТУ


2522-4220 (online)
2522-4212 (print)