DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132577

Зимова обрядовість українців у фокусі об’єктиву (матеріали до відеохрестоматії: Автентичне виконання). Частина 1

Oleg Korobov

Анотація


Опис відеоматеріалів зимової обрядовості (періоду Святок) з етнічних українських земель, що знаходяться у фондах Лабораторії етномузикології НМАУ ім. П. Чайковського, приватних архівах науковців, у вільному доступі в мережі Інтернет є першим кроком для укладання колективної відеохрестоматії зимової обрядовості українців.

Ключові слова


етнографічний відеорепортаж; етнографічний фільм; зимові обряди; Святки; колядування; щедрування; Водіння Кози; Меланка; вертеп; Карпати; Полісся

Повний текст:

PDF

Посилання


Беларускі фольклор…, 1973 – Беларускі фольклор у сучасних запісах : Традыц. жанры: Брэсцкая вобласць / Уклад. В. А. Захарава; пад рэдакцыяй, прадмова Р. Р. Шырмы. - Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1973. 301 с.

Беларускі фольклор…, 1989 – Беларускі фольклор у сучасних запісах : Традыц. жанры: Гомельская вобласць / Уклад. В. А. Захарава, Р. М. Кавалёва, В. Д. Ліцвінка; Уклад. музыч. часткі У. І. Раговіч. - Мн. : Універсітэцкае, 1989. 384 с.

Історія української музики, 2016 – Історія української музики: У 7 т. НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, редкол.: Г. А. Скрипник (голова) та ін. Т. 1. Кн. 1: Від найдавніших часів до XVIII століття. Народна музика / Ред-упор.: О. Ю. Шевчук, Б. М. Фільц та ін. 2016. 440 с.

Клименко, Мурзина, 2008 – Клименко І., Мурзина О. Київська Лабораторія етномузикології. 1992-2007. Київ, 2008. Збірник наукових праць та матеріалів з нагоди 15-річчя діяльності ПНДЛ по вивченню і пропаганді народної музичної творчості при НМАУ. 153 с. Іл., карта + DVD. (Проблеми етномузикології. Вип. 3).

Коропніченко, 2009 – Коропніченко Г. Традиційні колядні наспіви Київщини в контексті дослідження перехідних зон // Проблеми етномузикології / упоряд. Мурзіна О. І. Київ, 2009. Вип. 4. С. 132–153.

Коропніченко, 2017 – Коропніченко Г. Традиційні новорічні наспіви Київщини в контексті дослідження перехідних зон // Проблеми етномузикології : Збірник наукових статей з атласом: Вип. 12 / Ред.-упор. Є. Єфремов, І. Клименко. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2017. (Серія «Слов’янська мелогеографія» : Кн. 6: Пісенна творчість періоду зимових свят: типологія і географія). С. 81–89.

Можейко, 1969 – Можейко З. Я. Коляда в белорусском полесском селе // Советская этнография. 1969. № 3. С. 127–135: ил., нот. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Можейко, 1972 – Можейко З. Я. Песенная культура Белорусского Полесья: Село Тонеж. Минск : Наука и техника, 1971. 263 с.

Можейко, 1985 – Можейко З. Я. Календарно-песенная культура Белоруссии: Опыт системно-типологического исследования. Минск : Наука и техника, 1985. 247 с.

Рощахівський, 2016 – М. Рощахівський. Музика і спів у присілку Вишоватім на Марамороші / український переклад та коментарі В. В. Мадяр-Новак // Професійна музична культурна Закарпаття: Етапи становлення. Ужгород: Карпати, 2016. С. 318–338.

Терещенко, 2017а – Терещенко О. Наддністрянський (українсько-молдавський) новорічний обряд «оранки». Нотатки про діахронне й синхронне у фольклорі та синтетичну природу усної традиційної культури // Десята конференція дослідників народної музики червоно-руських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 21–23 квітня 2017 року): Збірка статей і матеріалів на пошану професора Богдана Луканюка / Ред.-уп. Ю. Рибак. Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка, Кафедра музичної фольклористики; Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології. Львів, 2017. С. 184–216.

Терещенко, 2017б – Терещенко О. Наддністрянський (українсько-молдавський) новорічний обряд «оранки». Нотатки про синтетичну природу фольклору // Проблеми етномузикології : Збірник наукових статей з атласом: Вип. 12 / Ред.-упор. Євген Єфремов, Ірина КЛИМЕНКО. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2017. (Серія «Слов’янська мелогеографія» : Кн. 6: Пісенна творчість періоду зимових свят: типологія і географія). С. 19–35.

Тюпа, 2003 – Тюпа В. 70 років потому. Що збереглося? Видозмінилося? Зникло? (Слідами експедиції М.Рощахівського у прис. Вишоватий на Закарпатті) // Тези V конференції «Молоді музикознавці України». К., 2003. С. 127–128.

Вишоватий, 2002 – Вишоватий – 2002 (Різдво Христове – Колядники з гуслями): Відеокасета Sony 180 // Відеоархів Мадяр-Новак В. В. №5. 184 хвилини.

Колядники, 2013 – Колядники: документальний фільм. Зйомка і монтаж: Валентин Мороз. Криворівня-Мюнхен, 2013. URL: https://youtu.be/-ayx-Vibzk0 (дата звернення: 22.04.2017).

Красна Маланка, 2012 – Красна Маланка: етнографічний кінофільм. Реж., сцен.: Дмитро Сухолиткий-Собчук. – Київ, Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка, 2012. URL: https://youtu.be/4V5sljtksJ8 (дата звернення: 17.10.2017).

Палескія калядкі, 1972 – Палескія калядкі: етнографічний кінофільм. Реж.: Нина Савва. Сцен.: Зинаида Можейко, Владимир Короткевич. Минск: Беларусьфильм, ПО «Летапіс», 1972. URL: https://youtu.be/5g-JrHzNoVM (дата звернення: 03.02.2015).

Память столетий, 1982 – Память столетий: етнографічний кінофільм. Реж.: Нина Савва. Сцен.: Зинаида Можейко, Владимир Коротке-вич. Минск: Белтерадиокомпания, ПО «Летапіс», 1982. URL: https://youtu.be/N1iPBQAgZdM (дата звернення: 03.02.2015).


Пристатейна бібліографія ДСТУ


2522-4220 (online)
2522-4212 (print)