Зимова обрядовість українців у фокусі об’єктиву (матеріали до відеохрестоматії: Автентичне виконання). Частина 1

Автор(и)

  • Oleg Korobov Проблемна науково-дослідна лабораторія етномузикології НМАУ ім. П. Чайковського (ЛЕК), КНУКіМ http://orcid.org/0000-0001-7820-1492

DOI:

https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132577

Ключові слова:

етнографічний відеорепортаж, етнографічний фільм, зимові обряди, Святки, колядування, щедрування, Водіння Кози, Меланка, вертеп, Карпати, Полісся

Анотація

Опис відеоматеріалів зимової обрядовості (періоду Святок) з етнічних українських земель, що знаходяться у фондах Лабораторії етномузикології НМАУ ім. П. Чайковського, приватних архівах науковців, у вільному доступі в мережі Інтернет є першим кроком для укладання колективної відеохрестоматії зимової обрядовості українців.

Біографія автора

Oleg Korobov, Проблемна науково-дослідна лабораторія етномузикології НМАУ ім. П. Чайковського (ЛЕК), КНУКіМ

Олег Коробов (Киев)

Посилання

Klymenko I., Murzyna O. (2008). Kyivska Laboratoriia etnomuzykolohii. 1992-2007 [Kyiv Laboratory of Ethnomusicology. 1992-2007].Problemy etnomuzykolohii – Problems of Ethnomusicology Iss. 3. Kyiv: NMAU im. P. I. Chaikovskoho [in Ukrainian].

Koropnichenko H. (2009). Tradytsiyni kolyadni naspivy Kyivshchyny v konteksti doslidzhennya perekhidnnykh zon [Songs of Spring-Summer Cycle in Kyiv Area: Areal Crossroads]. Problemy etnomuzykolohii – Problems of Ethnomusicology, 132-153. Murzina O. I. (Eds.). Kyiv: NMAU im. P. I. Chaikovskoho [in Ukrainian].

Koropnichenko H. (2017). Tradytsiyni novorichni naspivy Kyivshchyny (v konteksti doslidzhennya perekhidnykh zon) [The traditional New Year chants of the Kyiv region within the research of the transitional zones].Problemy etnomuzykolohii, 12. Slovianska meloheohrafiia, 6. Pisenna tvorchist periodu zymovykh sviat: typolohiia i heohrafiia – Problems of Ethnomusicology, 12. Slavic melogeography, 6. Songs of the period of winter holidays: typology and geography. 81–89.Yefremov Ye., Klymenko I. (Ed.). Kyiv: NMAU im. P. I. Chaikovskoho [in Ukrainian].

Mozheiko Z. Ja. (1969). Kolyada v belorusskom polesskom sele [Kolyada in Belarusian Polissya village]. Sovetskaya etnohrafiya - Soviet ethnography, 3, 127–135. Petrova-Averkieva Ju.P., Monogarova L.F., Tumarkin D.D. (Ed.). Moscow: Nauka [in Russian].

Mozheiko Z. Ja. (1971). Pesennaya kultura Belorusskoho Polesya: Selo Tonezh [Song culture of Belarusian Polesie: village Tonezh]. Minsk: Nauka i tehnika[in Russian].

Mozheiko Z. Ja. (1985). Kalendarno-pesennaya kulʹtura Belorussii: Opyt systemno-tipolohicheskoho issledovaniya[The calendarsong culture of Belarus: The experience of systematic and typological research]. Minsk: Nauka i tehnika [in Russian].

Roshchakhivskiy M. (2016). Muzyka i spiv u prysilku Vyshovatim na Maramoroshi [Music and singing in the villageVishovate on Maramorosh]. Profesijna muzychna kulturna Zakarpattia: Etapy stanovlennia – Professional Music Cultural Zakarpattia: Stages of Formation, 318–338. Madyar-Novak V.V. (Trans.). Uzhhorod: Karpaty [in Ukrainian].

Skrypnyk, H. A., Shevchuk, O. Yu., Filts, B. M. (Ed.). (2016). Vid najdavnishykh chasiv do XVIII stolittia. Narodna muzyka [From ancient times to the XVIII century. Folk music]. Istoriya ukrayinskoyi muzyky – Hstory of Ukrainian music. (Vols. 1). Kyiv: Vydavnytstvo IMFE [in Ukrainian].

Tereshchenko O. (2017a) Naddnistrianskyj (ukrainsko-moldavskyj) novorichnyj obriad «oranky».Notatky pro diakhronne i synkhronne u folklori ta syntetychnu pryrodu usnoi tradytsijnoi kultury. Desiata konferentsiia doslidnykiv narodnoi muzyky chervono-ruskykh (halytsko-volodymyrskykh) ta sumizhnykh zemel (Lviv, 21–23 kvitnia 2017 roku) – The tenth conference for researchers of folk music in Chervona (Red) Rus' (Galicia and Volodymyria) and adjacent lands (Lviv, April 21-23, 2017), 184-216. Zbirka statey i materialiv na poshanu profesora Bohdana Lukanyuka. Ju. Rybak(Ed.).Lviv: Lvivska natsionalna muzychna akademiia imeni Mykoly Lysenka [in Ukrainian].

Tereshchenko O. (2017b ). Naddnistrianskyj (ukrainsko-moldavskyj) novorichnyj obriad «oranky». Notatky pro syntetychnu pryrodu folkloru [«Plowing» – an Old New Year (ukrainian-moldavian) ritual from Naddnistrianshchyna. The notes about the synthetic nature of the oral traditional culture].Problemy etnomuzykolohii, 12. Slovianska meloheohrafiia, 6. Pisenna tvorchist periodu zymovykh sviat: typolohiia i heohrafiia – Problems of Ethnomusicology, 12. Slavic melogeography, 6. Songs of the period of winter holidays: typology and geography.19–35.Yefremov Ye., Klymenko I. (Ed.). Kyiv: NMAU im. P. I. Chaikovskoho [in Ukrainian].

Tiupa V (2003). 70 rokiv potomu. Scho zberehlosia? Vydozminylosia? Znyklo? (Slidamy ekspedytsii M. Roschakhivskoho u selo Vyshovatyi na Zakarpatti). Tezy V konferentsii «Molodi muzykoznavtsi Ukrainy» – Abstracts of the V conference "Young musicologists of Ukraine", 127-128. Kyiv: NMAU im. P. I. Chaikovskoho [in Ukrainian].

Zakharava V.A., Shyrma R.R. (Ed.). (1973). Belaruski falklor u suchasnykh zapisakh: Tradytsyjnyia zhanry: Brestskaia voblsć [Belarusian folklore in contemporary recordings: Traditional genres: Brest region]. Minsk: Vydavetstva Belaruskaha dziarzhawnaha universiteta [in Belarusian].

Zacharava V.A., Kavaliova R.M., Licvinka V.D., Rahovič U.I. (Ed.). (1989). Bielaruski falklor u sučasnych zapisach: Tradycyjnyja žanry: Homieĺskaja voblasć.[Belarusian folklore in contemporary recordings: Traditional genres: Gomel' region]. Minsk: Univiersiteckaje [in Belarusian].

Madyar-Novak V.V. (2002). Vyshovatyi-2002 (Rizdvo Khrystove – Koliadnyky z husliamy) [Vyshovatyi-2002 (Carols with a Violin]). Video archive Madyar-Novak V.V.: Video cassette Sony 180, No5 [in Ukrainian].

Moroz V. (2013) Kolyadnyky – Koledari. Documentary film. Kryvorivnia-Miunkhen. Retrieved April 22, 2017 from https://youtu.be/-ayx-Vibzk0 [in Ukrainian].

Savva N. (Dir.), Mozhejko Z., Korotkevych V. (Scr.). (1972). Paleskija kaljadki [Polissya carols].Ethnographic films.Minsk: Belarusfilm, PO «Letapis». Retrieved February 03, 2015 from https://youtu.be/5g-JrHzNoVM [in Belarusian].

Savva N. (Dir.), Mozheiko Z., Korotkevych V. (Scr.). (1982). Pamjat stoletij [The memory of centuries].Ethnographic films.Minsk: Belteradiokompanija, PO «Letapis». Retrieved February 03, 2015 from https://youtu.be/N1iPBQAgZdM [in Belarusian].

Sukholytkyi-Sobchuk D.(Dir., Scr.). (2012). Krasna Malanka [Krasna Malanka]. Ethnographic films. Kyiv: National Feature Film Studio Alexander Dovzhenko. Retrieved October 17, 2017 from https://youtu.be/4V5sljtksJ8 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-24