DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132212

Міні-ареал приспівок до новорічної “Кози” біля витоків Прип’яті

Yuriy Rybak

Анотація


На основі новоздобутих матеріалів досліджено зимові ігрові приспівки до локального обряду „Водіння Кози”, що зберігся у пам’яті мешканців групи сіл Любомльського району Волинської області. Визначено три композиційні різновиди наспівів, а також прослідковано міждіалектні паралелі та висловлено припущення культурогенетичного й історичного характеру.

Ключові слова


зимовий цикл; верхня Прип’ять; обряд „Водіння Кози”; ігрові приспівки

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів ПНДЛМЕ – Архів ПНДЛМЕ ЛНМА ім. М. В. Лисенка

Гошовский, 1971 – Гошовский В. Типы украинских колядок и их структурно-ритмические разновидности у славян // У истоков народной музыки славян: Очерки по музыкальному славяноведению. Москва: Советский композитор, 1971. С. 81–139.

Рибак, 2004 – Рибак Ю. Передладканка біля верхів’я Прип’яті [Тези] // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: Зб. наук. пр. у 4-х т. Київ: ВГЛ “Обрії”, 2004. Т. 2. С. 308.

Рибак, 2005а – Рибак Ю. Весільні “передладканки” в традиції Надбужжя // Фольклористичні зошити / Гол. ред. В. Ф. Давидюк. Луцьк: Інститут культурної антропології, 2005. Вип. 8. С.55–57.

Рибак, 2005б – Рибак Ю. Обрядові пісні Верхньоприп’ятської низовини: мелотипологія – мелоареалогія – культурогенеза: дис. … канд. мист.: 17.00.03 / Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка. Львів, 2005. 188 с.

Рибак, 2011 – Рибак Ю. Весільні передладканки на Західному Поліссі // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознав-ство. Вип. 10. Львів, 2011. С. 148–154.

Kolberg, 1882 – Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny. Т. І. Kraków, 1882. 360 s.

Kolberg, 1890 – Kolberg O. Chełmskie: Obraz etnograficzny. T. 1. Kraków, 1890. 371 s


Пристатейна бібліографія ДСТУ


2522-4220 (online)
2522-4212 (print)