Том 14 (2019)

DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2019.14

Чотирнадцятий випуск наукового щорічника «Проблеми етномузикології» продовжує серію публікацій українських та зарубіжних досліджень музичного фольклору. У ньому висвітлюються як загальнотеоретичні проблеми сучасної етномузикології – мелогеографії, органології, еволюції багатоголосся, міжнаціональних паралелей у традиційному фольклорі, так і типологічний опис окремих жанрів української пісенності в географічному аспекті.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск На перший ювілей О. Терещенка Фольклорному гурту Древо – 40! Інформація про авторів Світлини

Зміст

Питання теорії та методології

Весільна макроареалогія слов’яно-балтського меломасиву PDF
Іryna Кlymenko 7-48
Ще раз про українське народне багатоголосся (типи фактурного устрою) PDF
Olena Shevchuk 49-76
Литовські поліфонічні пісні сутартінес сьогодні: співвідношення західної та східної культур PDF (English)
Daiva Račiūnaitė‐Vyčinienė 77-85

Динаміка і трансформація традицій

Український пісенний фольклор с. Маріїнки Новосибірської області: сучасний стан традиції PDF
Оlena Tyurikova 86-95
Досвід реконструкції типових весільних мелодій за збіркою текстів кінця ХІХ століття з околиць Ніжина, записаних О. Малинкою PDF
Iryna Danyleiko 96-117

Регіональні дослідження

Загальнорегіональні та вузьколокальні типи формульних наспівів у весільній традиції Слобідщини PDF
Larysa Novykova 118-128
Козацькі пісні як частина усної спадщини Нижньої Наддніпрянщини PDF
Anastasiya Lubimova 129-140
Структурно-географічна характеристика весняних наспівів Київщини в контексті вивчення перехідних зон. 1. Ритмоформули стабільного силабочислення PDF
Hanna Koropnichenko 141-152

Традиційна інструментальна музика

Герменевтика гуцульського індивідуального скрипкового виконавства космацько-брустурської традиції (на прикладі творчої діяльності Івана Соколюка) PDF
Yarema Pavliv 153-169